Een initiatief van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Goed voor jezelf zorgen

Bewaak je grenzen

Zorgen voor je ouders. Soms voelt het niet als een keuze, maar als een plicht waaraan je je niet kunt onttrekken. Vooral als dochter kan dit zo voelen. Als je er alleen voor staat, is het belangrijk om je grenzen te stellen. Voor je het weet raak je anders overbelast. Trek dus op tijd aan de bel. Door tijdig grenzen te stellen en voldoende ruimte te creëren voor jezelf, kun je de zorg op langere termijn het beste aan.

Doe de mantelzorgtest

Met de mantelzorgtest kan je nagaan of - en hoe zwaar - je belast bent door je mantelzorgtaken. De test bestaat uit dertien vragen die je met ja of nee moet beantwoorden. De test is geschreven voor mensen die zorgen voor hun partner. Zorg je voor iemand anders, bijvoorbeeld voor een van je - of beide - ouders? Lees dan in plaats van partner je ouder(s) voor wie je zorgt. Klik hier voor de mantelzorgtest.

Vervangende zorg

Soms kan je even niet voor je ouder zorgen, bijvoorbeeld omdat je op vakantie gaat. Of zelf ziek bent. Ook kan het je teveel worden, en je wilt bijvoorbeeld elke week een dagdeel of elke maand een weekend voor jezelf. Dan moet je er voor zorgen dat de zorg die jij biedt overgenomen wordt. Door een beroepskracht of vrijwilliger. Dat heet vervangende zorg. Bij de overname van de zorg door een beroepskracht heb je een indicatie nodig. De huisarts kan dit in gang zetten.

Zie ook ondersteuning.

Vergoeding

Als mantelzorger bespaar je de maatschappij geld. Maar jou kost het misschien geld. Als je maar net kunt rondkomen, is dat een probleem. Er bestaan twee mogelijkheden om een vergoeding te krijgen.

  • Persoonsgebonden budget (PGB). Dit is een geldbedrag dat chronisch (langdurig) zieken en mensen met een beperking of aandoening kunnen aanvragen. En zelf kunnen besteden aan hun verpleging, verzorging, hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding of hulpmiddelen. Hiermee kunnen zij ook mantelzorgers betalen. Lees hier meer informatie over deze vergoedingsregeling. 

  • Mantelzorgcompliment: De overheid geeft mantelzorgers die langdurige zorg verlenen een financiële bijdrage als waardering. Dit heet het mantelzorgcompliment. In 2012 was het bedrag € 200. Zie hier voor meer informatie.
    Bel de mantelzorglijn van Mezzo om te vragen of er in jouw specifieke situatie mogelijkheden voor een financiële vergoeding zijn. 

Verlof

Als je de zorg voor je ouders combineert met een betaalde baan, kun je een beroep doen op een paar wettelijke (verlof)regelingen. Voor noodsituaties bestaat er bijvoorbeeld het calamiteitenverlof. Daarnaast bestaan er regelingen voor kortdurend en langdurend zorgverlof. Je kunt ook bij je werkgever een verzoek indienen om minder uren te gaan werken. Bespreek samen met je werkgever welke regelingen er zijn en wat in jouw situatie een goede oplossing is.

Lees hier meer over deze regelingen - en de gevolgen voor je salaris.

Laatste update op 20-02-2013