Een initiatief van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Verpleeghuis

Heeft je naaste intensieve zorg of medische behandeling nodig die niet thuis of in een verzorgingshuis gegeven kan worden? Dan is het verpleeghuis de aangewezen plaats.

Wat is verpleeghuiszorg?

In een verpleeghuis neemt de verpleeghuisarts de medische zorg over van de eigen huisarts. Daarnaast is er een team van verzorgenden, verpleegkundigen en specialisten beschikbaar.

Ook in een verpleeghuis zijn verschillende mogelijkheden. De zorg kan ook elders, bijvoorbeeld in een hospice of woonzorgcentrum worden gegeven. Ook tijdelijk verblijf is mogelijk.

Hoe toegankelijk?

Om te wonen in een verpleeghuis is een AWBZ-indicatie nodig van het CIZ voor 24-uursverblijf met verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Kijk voor meer informatie op ciz.nl of informeer bij de huisarts. 

Cultuureigen?

Op sommige plaatsen in Nederland zijn er verpleeghuizen voor mensen van de eigen culturele achtergrond. Vaak weet je huisarts welke dat in je eigen woonplaats zijn.

Laatste update op 30-10-2014